ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА


 

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия уреждат начините за ползване на https://activities.decathlon.bg („Уебсайт“ и/или „Платформа“), който е собственост и се управлява от „Декатлон България“ ЕООД, ЕИК: 201811997, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Олимпийска" № 4.

 

При достъпване на Уебсайта и неговото използване вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия и всички произтичащи от тях права и задължения.

 

Запазваме си правото да променяме периодично тези Общи условия, като ги променяме на Play.decathlon.bg. Последната актуализация на тези Общи условия е от 01.07.2023 г.

 

1.ДОСТЪП ДО PLAY.DECATHLON.BG 

1.1. Ваша отговорност е да се уверите, че вашето оборудване (компютър, лаптоп, нетбук, таблет или друго мобилно устройство) отговаря на всички необходими технически спецификации, за да имате достъп до и да използвате Play.decathlon.bg, както и че е съвместимо с Play.decathlon.bg.

 

1.2. Възможно е от време на време да ограничим достъпа до определени функции, части или съдържание на Play.decathlon.bg или до целия Уебсайт до потребители, които са се регистрирали при нас. Трябва да се уверите, че всички данни за регистрация, които предоставяте, са точни. Ако решите или ви бъде предоставен идентификатор за влизане (като потребителско име и парола или други идентификатори) като част от нашите процедури за сигурност, трябва да обработвате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на никого. Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват с вашия ID за влизане, и трябва да ни уведомите незабавно за всяко неразрешено използване или други нарушения на сигурността, за които научите. Ние си запазваме правото да деактивираме всеки идентификатор за влизане по всяко време, ако според нас не сте успели да спазите някоя от разпоредбите на тези Общи условия или ако се окаже, че някои данни, които предоставяте за целите на регистрацията като потребител, са неверни.

 

1.3. Не можем да гарантираме постоянната, непрекъсната или безпроблемна работа на Play.decathlon.bg. Възможно е да има моменти, когато определени функции, части или съдържание на Play.decathlon.bg или целия уебсайт ще бъдат недостъпни (независимо дали са планирани или непланирани) или да бъдат модифицирани, спрени или оттеглени от нас, по наше усмотрение, без да ви уведомим. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е недостъпност, модификация, спиране или оттегляне на Play.decathlon.bg или каквито и да било функции, части или съдържание на Play.decathlon.bg.
 

2. КАКВО МОЖЕ ДА ПРАВИТЕ

Можете да използвате Play.decathlon.bg само за некомерсиална употреба и само в съответствие с настоящите Общи условия. Можете да извличате и показвате съдържание от Play.decathlon.bg на компютърен екран, да отпечатвате и копирате отделни страници и, съгласно следващия раздел, да съхранявате такива страници в електронен вид. Освен това за определени функции, части или съдържание на Play.decathlon.bg може да се прилагат допълнителни условия и, когато такива са приложими, те ще бъдат показани на екрана или достъпни чрез връзка.
 

3. КАКВО НЕ МОЖЕ ДА ПРАВИТЕ

3.1. Освен в степента, изрично посочена в тези Общи условия, нямате право:

3.1.1. да извличате съдържание или да съхранявате съдържание на Play.decathlon.bg на сървър или друго устройство за съхранение, свързано към мрежа, или да създавате електронна база данни чрез систематично изтегляне и съхраняване на цялото съдържание на Play.decathlon.bg;

3.1.2. да премахвате или променяте съдържание на Play.decathlon.bg или да се опитвате да заобикаляте мерките за сигурност или да се намесвате в правилната работа на Play.decathlon.bg или сървърите, на които се хоства; или

3.1.3. да създавате връзки към Play.decathlon.bg от който и да е друг уебсайт, без нашето предварително писмено съгласие. В определени случаи можете да правите връзки от уебсайт, който се управлява от вас, при условие, че връзката не е подвеждаща или измамна, вие не индикирате, че ние одобряваме вас, вашия уебсайт или всякакви продукти или услуги, които предлагате, вие се свързвате към (и не рамкирате или репликирате) началната страница на Play.decathlon.bg и свързаният уебсайт не съдържа съдържание, което е незаконно, заплашително, обидно, клеветническо, порнографско, нецензурно, вулгарно или неприлични или което нарушава правата на интелектуална собственост или други права на трета страна.


 

3.2.Трябва да използвате Play.decathlon.bg и всичко налично на Play.decathlon.bg само за законни цели (спазвайки всички приложими закони и разпоредби), по отговорен начин, а не по начин, който може да навреди на нашето име или репутация или името и репутацията на някой от нашите филиали.


 

3.3.Всички права, предоставени ви съгласно тези Общи условия, ще бъдат прекратени незабавно в случай, че нарушите някое от задълженията и/или ограниченията, поставени с Общите условия.


 

3.4. Регистриране на данни

3.4.1. Трябва да имате навършени поне 18 години, за да използвате play.decathlon.bg. Можете да използвате уебсайта само за регистриране и въвеждане на Вашите собствени данни и данните на други лица, които са Ви дали разрешение за това. Ако регистрирате лице под 18 години, трябва да получите разрешение от родителя или законния настойник на лицето, което регистрирате.


 

3.4.2. Когато се регистрирате на play.decathlon.bg, ние изискваме да получим имената на всяко лице, дата на раждане, пол и всички други необходими данни. Когато въвеждате данни от името на други хора, трябва да получите разрешението им да предоставите тези данни на play.decathlon.bg, преди да ги въведете. Освен това трябва да се уверите, че тези лица са запознати и са прочели всички изявления за освобождаване от отговорност и са дали съгласието си да ги приемете от тяхно име.


 

3.5. Създаване на акаунт в Декатлон

3.5.1.Когато се регистрирате на play.decathlon.bg, вие също така създавате акаунт и в decathlon.bg и ще можете да влизате със същите акаунт и парола.


 

3.5.2. Предпочитанията за маркетинг съобщения на decathlon.bg и на play.decathlon.bg са идентични. Ако решите да не получавате известия чрез play.decathlon.bg, но по-късно приемете да получавате известия чрез decathlon.bg (или обратно), ще приемем, че имаме вашето съгласие да ви изпращаме съобщения, поради това, че администраторът на данните е един и същ, а съгласието е предоставено на него.


 

3.6. Получаване на имейли

3.6.1. За да се регистрирате на play.decathlon.bg, трябва да предоставите валиден имейл адрес, за да можем да Ви изпратим потвърждение за Вашата регистрация и за всички действия, които извършвате в Платформата. Ако имате активиран филтър за спам във Вашия имейл акаунт, моля да се уверите, че името на домейна ни @decathlon.com е зададено като валиден подател, за да не бъдат блокирани тези имейли.


 

3.6.2. Предоставеният имейл адрес (и всички имейл адреси, въведени при регистрацията на други лица) се събират от името на организатора на събитието; данните могат да бъдат използвани за изпращане на допълнителна информация, маркетинг или промоционални материали.


 

3.7. Защита на данните

Личните данни и специфичната информация, които сте въвели, ще се използват както от play.decathlon.bg, съгласно описаното в Политиката за защита на данните, в която може да намерите пълна информация за начините за обработване на данните ви. 

3.8. За участник под 18 г.

В случай че сте родител/настойник на лицето, което регистрирате за събитие или спортен обект, Вие носите юридическа отговорност за действията му и декларирате, че поемате потенциални рискове.


 

3.9. Фотография, клип, аудио и/или визуално произведение

Доколкото е позволено от закона и в установените нормативни граници, с участието на организираните събития, за които сте заявили участие, давате съгласието си да бъдете безвъзмездно заснет или записан с техническо средство с цел създаване на фотография, клип, аудио и/или визуално произведение, които служат за популяризиране на спорта и активния начин на живот. , 


 

4. ПРЕДЛАГАНЕ И РЕЗЕРВИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ, ТАРИФИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Платформата позволява на Потребителя, след като е създал своя потребителски акаунт и в зависимост от качеството си (Клиент или Партньор), да предоставя и/или участва в събития и програми, да прави резервации по свой избор и да заплаща разходите, посочени в резервациите.


 

5. ПАРТНЬОРИ

5.1.Партньорът въвежда, на своя лична отговорност, подробностите за дейностите, които публикува в Платформата.


 

С публикуването на информация за предстоящи дейности, Партньорите гарантират, че съдържанието отговаря на настоящите Общи условия и приложимите разпоредби и по-специално, че не нарушават правата на трети страни, нито имат незаконно съдържание (включително за престъпления срещу човечеството, подбуждане към расова омраза и насилие, детска порнография, накърняване на човешкото достойнство, дискриминационно съдържание, клеветническо или накърняващо неприкосновеността на личния живот).


 

5.2. Партньорът гарантира, че публикуваните подробности за предстоящите дейности дават ясно и коректно описание на  дейността, а предоставената информация е пълна и коректна, позволяваща на Клиента да вземе информирано решение. 

В тази връзка, Партньорът задължително посочва следната информация в публикацията за предстоящи дейности, а именно: 

- Основните характеристики на предлаганите дейности;

- Предишен опит на Партньорите;

- Таксите, дължими от Клиента за регистрацията;

- Ставката на ДДС;

- Дата, час и местоположение на Дейността;

- Политиката за анулиране на дейността и

- Наличие или липса на застраховка или гаранции.


 

5.2.1. Партньорът гарантира, че информацията е пълна, точна и няма вероятност да подведе Клиентите и да създаде погрешна представа относно предоставената Дейност. Освен това Партньорът гарантира, че е упълномощен да предоставя всякаква информация, разпространявана чрез Платформата, включително текст, изображения, снимки, и че притежава всички права, включително права върху интелектуална собственост, които му позволяват да разпространява такава информация. Декатлон няма да поеме никаква отговорност в този аспект.


 

5.3. Партньорът се задължава да актуализира своите обяви толкова често, колкото е необходимо, особено при промени в цените и условията за свободни места.


 

5.4. Декатлон не проверява подробностите за Дейността и Партньора, като например точността на информацията, разпространена от Партньора (например предишен опит) и не носи отговорност за същите. 


 

Въпреки това, в случай че в Декатлон получим информация, че подробностите за Дейността и Партньора, публикувани от Партньора, не отговарят на разпоредбите в тези Общи условия, ние си запазваме възможността да спрем потребителския акаунт на Партньора по свое усмотрение, както и да свалим публикуваната Дейност.


 

5.4.1. При всички случаи, доколкото Декатлон не проверява подробностите за Дейностите и Партньорите, публикувани онлайн от Партньорите, и не е страна в техните взаимотношения, не може да ни бъде търсена отговорност в случай на неспазване от страна на Партньора на задължението за информация и приложимите разпоредби.


 

6. Резервиране на Дейност

6.1. Когато Клиентът е избрал Дейност, от него зависи да изрази желанието си да се възползва, като направи своята резервация в Платформата. За да направи резервация, Клиентът трябва:


 

6.1.1. Да посочи конкретно броя на лицата, които се регистрират за Дейностите и датата и часа на Дейността, в рамките на възможностите, предложени от Партньора,

6.1.2. Да заплати Дейността, като използвате един от методите на плащане, предлагани на Платформата, както е указано в настоящите Общи условия.


 

6.2. Резервацията се счита за потвърдена след получаването от страна на Декатлон на плащането на Клиента за Дейността.


 

6.3. Декатлон ще изпрати на Клиента имейл, потвърждаващ резервацията. Подробностите за Дейностите, резервирани от Клиента, ще бъдат достъпни в неговия акаунт, в раздел "Моите резервации". Декатлон също така ще изпрати имейл до Партньора, като го информира за резервацията и ще го покани да актуализира свободните места в Платформата, ако е необходимо.


 

6.3.1. Декатлон напомня, че ролята ни е ограничена до свързването между Клиента и Партньора, което позволява резервирането на Дейности чрез Платформата. По този начин Декатлон не встъпва в правоотношението между Клиента и Партньора. Следователно не може да бъде търсена отговорност на Декатлон за неизпълнение, пълно или частично, на Дейността, резервирана от Клиента чрез Платформата. Потребителите (Партньори и Клиенти) изрично приемат това.


 

6.4. Всяка Дейност, предлагана на Платформата, ще бъде предмет на специфичните изисквания на Партньора ("Изисквания") – Клиентът трябва да прочете тези изисквания, за да се увери в пригодността на Дейността, мястото, специфичната екипировка или други важни условия, преди да направи резервация.

 

6.5. Цена и плащане


 

Дейността трябва да бъде изцяло платена от Клиента в момента на резервация чрез Платформата, в съответствие с начините за плащане, налични на Платформата. 

7. АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВИРАНА ДЕЙНОСТ

Декатлон не носи отговорност за анулиране на Дейност от един или друг Потребител.


 

7.1.Анулиране по инициатива на Клиента


 

7.1.1. Условията за анулиране на дейност се уточняват от Партньора като част от информацията за Дейността в Платформата и се описват на Клиента в имейла за потвърждение на резервацията.


 

7.1.2. Анулирането, ако е възможно, се извършва от Клиента чрез неговия акаунт, достъпен през Платформата.


 

7.1.3. При условията, предоставени от Партньора, анулирането може да доведе до възстановяване на всички или част от сумите, платени от Клиента, при резервацията, за която се иска анулиране. Ако е необходимо, Партньорът ще информира Декатлон, който може да възстанови сумата на Клиента в рамките на максимум 14(четиринадесет) дни от анулирането.


 

7.1.4. Във всички случаи Клиентът няма право да получи възстановяване на сумата, ако анулирането е направено [по-малко от 24 (двадесет и четири) часа преди Дейността].


 

7.2. Анулиране по инициатива на Партньора


 

Партньорът също може да анулира Дейността, особено в случаите, когато необходимите условия за осигуряване на Дейността при оптимални условия не са изпълнени (например не е достигнат минималният брой хора, необходим за извършване на Дейността, метеорологичните условия възпрепятстват реализирането на дейността на открито), или в случай на събитие с непреодолима сила. Ако е приложимо, Партньорът ще положи разумни усилия, за да информира Клиента най-малко 48 (четиридесет и осем) часа преди планираното време за предоставяне на Дейността. След това Клиентът може да избере да направи резервация за Дейността на дата, различна от първоначално планираната, или да получи възстановяване от Декатлон на сумите, които е платил по анулираната резервация.
 

8. МЕДИЦИНСКО СЪСТОЯНИЕ И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

8.1.Здраве и безопасност


 

8.1.1. С приемането на тези Общи условия Партньорът потвърждава, че притежава съответната квалификация за организиране на Дейност и че лично ще гарантира здравето и безопасността на присъстващите Клиенти, съгласно разпоредбите на Република България. Партньорът потвърждава също така, че е сключил застраховка ", покриваща организираните Дейности, с разумно ниво на покритие.


 

8.1.2. С резервирането на Дейност, Клиентът се съгласява да спазва, законовите и регулаторни изисквания, инструкциите за безопасност и хигиена и да следва правилата и инструкциите на Партньора, в допълнение към настоящите Общи условия.


 

8.1.3. Клиентът приема, че ще посещава Дейностите, организирани от Партньора, на свой собствен риск и няма да повдига никакви искове срещу Декатлон поради инцидент, възникнал по време на Дейността с Партньора.


 

8.1.4.Партньорът има правото да изисква валиден документ за самоличност от Потребителя преди стартиране на Дейността с цел идентификация.


 

8.2.Физическо състояние


 

Клиентите декларират, че са запознати, че някои спортове включват риск от сериозни наранявания. Клиентите участват в такива дейности, само ако са физически и психически подготвени. Клиентите участват в Дейностите на свой собствен риск. Те потвърждават, че са годни да участват в Дейностите. Декатлон не поема никаква отговорност преди, по време или след Дейностите. Клиентите, присъстващи на Дейностите, декларират, че, доколкото им е известно, не знаят причина да не участват в Дейностите.


 

8.3. Освобождаване от отговорност на Декатлон България ЕООД


 

8.3.1.При резервация на спортен обект или регистрация за спортно събитие, организирано от „Декатлон България“ ЕООД, Вие поемате изцяло риска и отговорността за собственото си здраве. Осъзнавате, че има риск и потенциална опасност за живота, от наранявания или имуществени щети.


 

8.3.2. Декларирате, че сте запознат с рисковете, които могат да бъдат причинени от уредите и съоръженията, терена, екипировката, личното Ви физическо състояние, метеорологични условия, дървета, автомобилен трафик, както и от действия на трети лица.


 

8.3.3. С резервация на Дейност или взимане на участие в нея, вие декларирате, че сте физически здрав, че притежавате необходимите умения, за да участвате в събитията и че действията Ви не са противопоказни на лекарско предписание. Съгласни сте с освобождаването на Декатлон България ЕООД от отговорност във всички случаи на предявени към тях искове, като се ангажирате от свое име и от името на свои роднини, наследници, колеги и други лица, доколкото това е позволено от закона.


 

8.3.4. Давате съгласието си да получите медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието и сте наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.


 

8.3.5. При спазване на тези общи условия, , в никакъв случай няма да носим отговорност пред вас за каквито и да било загуби, вкл. преки и/или непреки вреди и пропуснати ползи. 

9. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Всички права на интелектуална собственост върху всяко съдържание на Play.decathlon.bg (включително текст, графики, софтуер, снимки и други изображения, видеоклипове, звук, търговски марки и лога) са наша собственост. Освен както е изрично посочено тук, нищо в тези Общи условия не ви дава никакви права по отношение на интелектуална собственост, притежавана от нас или нашите лицензодатели, и вие потвърждавате, че не придобивате никакви права на собственост, като изтегляте съдържание от Play.decathlon.bg. В случай, че отпечатвате, копирате или съхранявате страници от Play.decathlon.bg (само както е разрешено от тези Общи условия), трябва да се уверите, че са възпроизведени всички бележки за авторско право, търговска марка или други права на интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналното съдържание.


 

10. СЪДЪРЖАНИЕ

10.1. Периодично можем да променяме формата и съдържанието на Play.decathlon.bg. Вие се съгласявате, че използването на Play.decathlon.bg от ваша страна е на база "както е" и "както е налично" и на ваш собствен риск.


 

10.2. Въпреки че се опитваме да се уверим, че цялата информация, съдържаща се на Play.decathlon.bg (освен съдържанието, генерирано от потребителите), е вярна, тя не е предназначена да представлява авторитет или съвет, на който трябва да се разчита. Трябва да се консултирате с нас или със съответния източник на информация, преди да предприемете действия въз основа на такава информация.


 

10.3. Ние не даваме никаква гаранция по отношение на точността, пълнотата, актуалността, коректността, надеждността, целостта, качеството, пригодността за целта или оригиналността на каквото и да е съдържание на Play.decathlon.bg и, доколкото е позволено от закона, с настоящото се изключват всички подразбиращи се гаранции, положения или други условия от всякакъв вид и ние не поемаме отговорност за загуби или щети от какъвто и да било вид, възникнали в резултат на това, че вие или някой друг използвате Play.decathlon.bg или разчитате на някое от съдържанието му.


 

11. ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

11.1 Play.decathlon.bg ви позволява да качвате генерирано съдържание(отзиви) и също така ви позволява да предоставяте това съдържание на други получатели или в обществени зони, наричани зони с Потребителско съдържание. Ние не контролираме материалите, изпратени в зоните с Потребителско съдържание (наричани заедно „Потребителски публикации“), а зоните с Потребителско съдържание не се модерират активно. Вие носите цялата отговорност за съдържанието на Потребителските публикации, изпратени от вас, и потвърждавате, че всички Потребителски публикации изразяват възгледите на съответните им автори, а не нашите възгледи.


 

11.2. Ако участвате в която и да е зона с Потребителско съдържание, трябва:

  • да поддържате всички Потребителски материали, свързани с предназначението на зоната с Потребителското съдържание и естеството на всяка тема;
  • да не изпращате никакви Потребителски материали, които са незаконни, заплашителни, обидни, клеветнически, порнографски, нецензурни, вулгарни, неприлични, обидни или които нарушават правата на интелектуална собственост или други права на трета страна;
  • да не изпращате никакви Потребителски материали, които съдържат вируси и/или друг код, който съдържа вредни или разрушителни елементи;
  • да не изпращате никакви Потребителски материали, съдържащи каквато и да е форма на реклама; и
  • да не се представяте за или да представяте погрешно връзка с което и да е физическо или юридическо лице.


 

11.3. Вие се съгласявате, че чрез изпращане на каквито и да било Потребителски материали, вие предоставяте на нас и нашите филиали постоянно, неотменимо, за цял свят, неизключително, безплатно и напълно подлицензируемо право и лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни произведения, разпространявате, изпълняване и показване на такива Потребителски материали (изцяло или частично) и/или да ги включвате в други произведения под каквато и да е форма, медия или технология, и вие се отказвате от всички морални права, които може да имате върху такива Потребителски материали или да бъде идентифициран като техен автор.


 

11.3.1.Вие се съгласявате, че можем също така да предадем всякакви Потребителски материали на трети страни за целите на прегледа на продукта.


 

11.3.2.Въпреки че не преглеждаме предварително Потребителските материали, ние си запазваме правото по наше усмотрение да изтрием, редактираме или модифицираме всеки Потребителски материал, изпратен от вас, и/или да затворим която и да е тема по всяко време без да ви изпращаме предизвестие.


 

11.4. Жалбите относно съдържанието на който и да било Потребителски материал трябва да се изпращат на [email protected] и трябва да съдържат подробности за конкретния Потребителски материал, който е повод за жалбата.


 

12. ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ

Play.decathlon.bg може от време на време да включва препратки към външни сайтове, които могат да включват връзки към оферти и промоции на трети страни. Включваме ги, за да ви предоставим достъп до информация, продукти или услуги, които може да счетете за полезни или интересни. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези сайтове или за каквото и да било предоставено от тях и не гарантираме, че те ще бъдат непрекъснато достъпни. Фактът, че включваме препратки към такива външни сайтове, не предполага никакво одобрение или свързване с техните оператори или промоутъри. 

13. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Моля, изпращайте всички въпроси, които имате относно тези Общи условия, поръчка, която сте направили или поръчването като цяло, като използвате формуляра за клиенти или по телефона на 029021070 в часовия интервал, посочен на страницата с често задавани въпроси, или пишете на [email protected]